PROJEKT

PharmaS d.o.o.

RJEŠENJE
aktivManager

aktivManager - specifična rješenja – aktivPharma. Sustav aktivManager je aplikacijska platforma namijenjena implementaciji širokog spektra aplikacija za upravljanje dokumentima, sadržajem i projektima.

Poslovni izazovi
  • otežan pristup i kontrola nad tijekom odvijanja procesa registracije dosjea za farmaceutske proizvode
  • nepreglednost i neorganiziranost povezane dokumentacije
  • nemogućnost brzog pristupa do dokumentacije zbog otežanog lociranja dokumentacije
  • sporost procesa izrade ugovora zbog fizičkog kolanja dokumenata
  • nedostupnost informacija u pravo vrijeme
Ostvarene prednosti
  • izrada registracijskog dosjea za farmaceutske proizvode, od procesa izrade dokumentacije kroz proces pregledavanja, odobravanja i arhiviranje
  • izrada registracijskog dosjeia i uvoz/izvoz dokumentacije
  • izrađeni registar sa svom povezanom dokumentacijom se centralizirano pohranjuju u sustav
  • sustav omogućava prosljeđivanje dokumenata, poslova i obveza između korisnika sukladno poslovnom procesu