PROJEKT

M SAN Grupa

RJEŠENJE
aktivInvoice

standardno rješenje za odobravanje ulaznih računa i narudžbenica. Rješenje je namijenjeno malim i srednjim tvrtkama te tijelima državne uprave i lokalne samouprave.  Kupac definira koje su mu funkcionalnosti potrebne te sukladno tome kupuje pojedina paket rješenja.

Poslovni izazovi
 • nepreglednost i neorganiziranost zaprimanja računa
 • otežan pristup i kontrola tijekom kolanja računa unutar poduzeća
 • sporost procesa odobravanja računa
 • nepovezanost s ostalim sustavima u primjeni
 • nemogućnost brzog pristupa do računa zbog otežanog lociranja dokumentu
 • nedostupnost informacija u pravo vrijeme
Ostvarene prednosti
 • neovisno o načinu zaprimanja svi računi se uvoze u sustav
 • svaki račun je dodatno opisan meta-podacima
 • svaki račun se prosljeđuje na odobravanje prema matrici odobravanja računa
 • za svaku vrstu računa je definirana specifična matrica odobravanja (projekti, režije, zajednički troškovi)
 • integracija s postojećim informacijskim sustavima korisnika (HR, ERP)
 • mogućnost izrade službenih dopisa na temelju predefiniranih predložaka
 • automatiziran proces odobravanja računa
 • računi kolaju u digitalnom obliku
 • omogućen nadzor, detekciju i rješavanje uskih grla i zastoja
 • jedinstveni sustav u tvrtkama grupe u regiji: Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo i Sjeverna Makedonija