PROJEKT

KING ICT d.o.o.

RJEŠENJE
aktivManager

aktivContract – implementiran je sustav koji prati cjelokupni proces ugovaranja

Poslovni izazovi
  • otežan pristup i kontrola nad tijekom odvijanja procesa ugovaranja u firmi
  • nepreglednost i neorganiziranost povezane dokumentacije
  • nemogućnost brzog pristupa do dokumentacije zbog otežanog lociranja dokumentacije
  • sporost procesa izrade ugovora zbog fizičkog kolanja dokumenata u firmi
  • nedostupnost informacija u pravo vrijeme
Ostvarene prednosti
  • automatizirana izrada ugovora pomoću predefiniranih predložaka za razne vrste ugovora
  • automatsko prenošenje podataka na ugovor iz sustava
  • izrađeni ugovori sa svom povezanom dokumentacijom se centralizirano pohranjuju u sustav
  • sustav omogućava prosljeđivanje dokumenata, poslova i obveza između korisnika sukladno poslovnom procesu odnosno  internim aktima i propisima
  • mogućnost definiranja pravila pregleda i pristupa