PROJEKT

JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar

RJEŠENJE
aktivManager

Opentext Documentum sustav za upravljanje zapisima

Poslovni izazovi
  • nepreglednost i neorganiziranost arhiviranja dokumentacije
  • neučinkovita pretraga dokumenata i podataka
  • nemogućnost brzog pristupa do dokumenta
  • otežana kontrola i upravljanje nad ključnim poslovnim procesima
  • veliki troškovi rada i osiguranja, skladišta i prostora za arhivu
Ostvarene prednosti
  • sigurna dugotrajna pohrana dokumenata
  • brzo pretraživanje velikih količina arhiviranih dokumenata i zapisa
  • mogućnost definiranja rokova i pravila čuvanja dokumentacije u skladu sa zakonskim internom regulativom
  • omogućava razmjenu informacija s vanjskim sustavima
  • mogućnost definiranja pravila pregleda i pristupa dokumentaciji