PROJEKT

Jadran galenski labaratorij

RJEŠENJE
aktivManager

aktivManager standardno rješenje za odobravanje ulaznih računa. Sustav aktivManager je aplikacijska platforma namijenjena implementaciji širokog spektra aplikacija za upravljanje dokumentima, sadržajem i projektima.

Poslovni izazovi
 • nepreglednost i neorganiziranost zaprimanja računa
 • otežan pristup i kontrola tijekom kolanja računa unutar poduzeća
 • sporost procesa odobravanja računa
 • nepovezanost s ostalim sustavima u primjeni
 • nemogućnost brzog pristupa do računa zbog otežanog lociranja dokumentu
 • nedostupnost informacija u pravo vrijeme
Ostvarene prednosti
 • neovisno o načinu zaprimanja svi računi se uvoze u sustav
 • SAP sinkronizacija sustava
 • svaki račun je dodatno opisan meta-podacima
 • svaki račun se prosljeđuje na odobravanje prema matrici odobravanja računa
 • digitalizacija tekuće i arhivske građe (primke, narudžbenice, dostavnice, ulazni računi, ugovori, dopisi i ostala dokumentacija)
 • automatiziran proces odobravanja računa
 • računi kolaju u digitalnom obliku