PROJEKT

HŽ Infrastruktura d.o.o.

RJEŠENJE
aktivManager

aktivInvoice je standardno rješenje za odobravanje ulaznih računa. Sustav aktivManager je aplikacijska platforma namijenjena implementaciji širokog spektra aplikacija za upravljanje dokumentima, sadržajem i projektima.

Poslovni izazovi
 • nepreglednost i neorganiziranost zaprimanja dokumentacije
 • otežan pristup i kontrola nad tijekom kolanja računa
 • sporost procesa odobravanja zbog fizičkog kolanja dokumenta
 • nemogućnost brzog pristupa do računa zbog otežanog lociranja dokumenta unutar poduzeća
 • nedostupnost informacija u pravo vrijeme
Ostvarene prednosti
 • neovisno o načinu zaprimanja svi računi se uvoze u sustav
 • svaki račun je dodatno opisan meta-podacima
 • svaki račun se prosljeđuje na odobravanje prema matrici odobravanja računa
 • za svaku vrstu računa je definirana specifična matrica odobravanja (projekti, režije, zajednički troškovi)
 • integracija s postojećim informacijskim sustavima korisnika
 • mogućnost izrade službenih dopisa na temelju predefiniranih predložaka
 • automatiziran proces odobravanja računa
 • računi kolaju u digitalnom obliku
 • omogućen nadzor, detekcija i rješavanje uskih grla i zastoja