PROJEKT

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

RJEŠENJE
aktivManager

aktivOffice - sustav za proces ostvarivanja mirovinskih prava kroz I i II-stupanjske upravne postupke

Poslovni izazovi
 • protokoliranje ogromne količina fizičke dokumentacije između korisnika na istoj lokaciji ručnom dostavom te dislociranim korisnicima poštanskom otpremom
 • ručna evidencija praćenja dokumentacije, od zaduživanja i razduživanja korisnika te otpreme akata, rješenja ili spisa
 • ručne aktivnosti otpreme, od adresiranja, vaganja, naljepnica s brojem preporuke te izrade knjige otpreme
 • usporeni povrat dokumentacije iz arhiva zbog potrebe uvida u završene postupke
 • mogućnost gubitka ili fizičkog oštećenja papirnatih izvornika
Ostvarene prednosti
 • virtualni spis osiguranika koji sadrži njegovu sveukupnu dokumentaciju te sve osobne i administrativne podatke, neovisno o lokaciji podnošenja ili rješavanja zahtjeva
 • kompletna digitalna arhiva je trenutno dostupna ovlaštenim korisnicima sustava
 • mogućnost paralelne obrade više zahtjeva istog osiguranika
 • koordinacija poslovnih procesa kroz uvid u sva zaduženja i statuse dovršenosti radnih aktivnosti, kao i delegiranje zaduženja, a sve bez posredstva pisarnice
 • automatsko zaduživanje sudionika prema poslovnoj logici dinamički reguliranoj od strane rukovoditelja
 • automatizacija niza ručnih aktivnosti poput evidentiranja, popunjavanja predložaka i otpreme te distribucije statističkih izvještaja