PROJEKT

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

RJEŠENJE
aktivManager

aktivInvoice - rješenje za odobravanje ulaznih računa

Poslovni izazovi
  • usporeno kolanje fizičke dokumentacije koje je popraćeno ručnom evidencijom zaduženja
  • otežano pripajanje pripadajuće povezane dokumentacije koja predstavlja osnovu za proces odobravanja i likvidiranja računa
  • mogućnost gubitka ili fizičkog oštećenja papirnatih izvornika
Ostvarene prednosti
  • skenirani papirnati računi, kao i e-računi su kroz virtualne registratore povezani s pripadajućom nabavnom i drugom dokumentacijom
  • protokoliranje dokumentacije kao logične cjeline po unaprijed definiranom poslovnom procesu
  • kompletna digitalna arhiva računa je trenutno dostupna ovlaštenim korisnicima sustava