PROJEKT

Allianz Zagreb d.d.

RJEŠENJE
aktivManager

Sustav za podršku u procesu ugovaranja. aktivManager je aplikacijska platforma namijenjena implementaciji širokog spektra aplikacija za upravljanje dokumentima, sadržajem i projektima.

Poslovni izazovi
 • otežan pristup i kontrola nad tijekom odvijanja procesa ugovaranja u poduzeću
 • nepreglednost i neorganiziranost povezane dokumentacije
 • nemogućnost brzog pristupa do dokumentacije zbog otežanog lociranja dokumentacije
 • sporost procesa izrade ugovora zbog fizičkog kolanja dokumenata
 • nedostupnost informacija u pravo vrijeme
Ostvarene prednosti
 • informatička podrška u procesu izrade i arhiviranja ugovora
 • automatizirana izrada ugovora pomoću predefiniranih predložaka za razne vrste ugovora
 • automatski prijenos podataka iz sustava u ugovor koji se izrađuje
 • izrađeni ugovori sa svom povezanom dokumentacijom se centralizirano pohranjuju u sustav
 • sustav omogućava prosljeđivanje dokumenata, poslova i obveza između korisnika
 • mogućnost definiranja pravila pregleda i pristupa dokumentaciji