PROJEKT

Fortenova grupa

RJEŠENJE
bluebox

Standardno rješenje za odobravanje ulaznih računa. Rješenje je namijenjeno malim i srednjim tvrtkama te tijelima državne uprave i lokalne samouprave. Kupac definira koje su mu funkcionalnosti potrebne te sukladno tome kupuje pojedina paket rješenja.

Poslovni izazovi
 • nepreglednost i neorganiziranost zaprimanja računa
 • otežan pristup i kontrola tijekom kolanja računa unutar poduzeća
 • sporost procesa odobravanja računa
 • nepovezanost s ostalim sustavima u primjeni
 • nemogućnost brzog pristupa do računa zbog otežanog lociranja dokumentu
 • nedostupnost informacija u pravo vrijeme
Ostvarene prednosti
 • neovisno o načinu zaprimanja svi računi se uvoze u sustav (preko 5.000.000 godišnje)
 • svaki račun je dodatno opisan meta-podacima
 • svaki račun se prosljeđuje na odobravanje prema matrici odobravanja računa
 • za svaku vrstu računa je definirana specifična matrica odobravanja (projekti, režije, zajednički troškovi)
 • integracija s postojećim informacijskim sustavima korisnika (SAP)
 • mogućnost izrade službenih dopisa na temelju predefiniranih predložaka
 • automatiziran proces odobravanja računa
 • računi kolaju u digitalnom obliku