PROJEKT

APPRRR

RJEŠENJE
aktivManager

aktivOffice - sustav za upravljanje dokumentima.
Sustav aktivManager je aplikacijska platforma namijenjena implementaciji širokog spektra aplikacija za upravljanje dokumentima, sadržajem i projektima.

Poslovni izazovi
 • nepreglednost i neorganiziranost zaprimanja dokumentacije
 • dislocirano spremanje podnesaka od poljoprivrednika u središnji ured, podružnice i ispostave
 • nemogućnost brzog pristupa do dokumentacije zbog otežanog lociranja dokumenta
 • nepovezanost s drugim sustavima
 • nedostupnost informacija u pravo vrijeme
 • otežano praćenje rokova i pravila čuvanja dokumentacije
Ostvarene prednosti
 • digitalizacija zaprimljene fizičke dokumentacije
 • mogućnost označavanja barkodiranom prijemnom oznakom
 • mogućnost izdavanja potvrde o zaprimanju
 • mogućnost razvrstavanja dokumentacije po kategorijama
 • centralizirana pohrana, pregled i pretraživanje arhiviranih dokumenata i zapisa
 • mogućnost definiranja pravila za pregled i pristup dokumentaciji
 • mogućnost definiranja rokova i pravila čuvanja dokumentacije u skladu sa zakonskom i internom regulativom
 • automatizirana izrada izlaznih akata pomoću predefiniranih word obrazaca
 • automatizirani unos podataka u izlazni akt na temelju upisa u sustav
 • integrirani sustav s drugim internim aplikacijama