aktivProject

Proces digitalizacije unutar svake tvrtke predstavlja ključni aspekt jednostavnijeg, bržeg i transparentnijeg poslovanja.

aktivProject korisnicima omogućuje digitalno planiranje i vođenje raznih vrsta projekata unutar tvrtke koji uz evidenciju projekata i radnih zadataka vezanih uz projekte nudi i mnoge napredne mogućnosti.

e.Upravljanje projektima kao dio integrirane Digital governance platforme ujedno pruža osjećaj visoke razine unapređenja procesa te omogućava:

 • planiranje i praćenje odvijanja projekata i radnih zadataka na projektima
 • dodjelu radnih zadataka zaposlenicima
 • praćenje realizacije postavljenih rokova i ciljeva
 • planiranje i praćenje stvarnog utroška radnog vremena zaposlenih (pojedinačno ili na nivou cijelih odjela) za pojedine projekte i radne zadatke
 • planiranje i izračun troškova dobavljača i izračun predviđenih ukupnih troškova za svaki radni zadatak ili projekt
 • praćenje stvarnih troškova vezanih uz pojedine zadatke i projekte te usporedbu s planiranim troškovima
 • praćenje zarade na projektima
 • izvještaji za korisnike ovisno o dodijeljenim pravima korisnika
 • mogućnost povezivanja dokumenata s projektima i radnim zadacima
 • visoka prilagodljivost specifičnim korisničkim zahtjevima
 • visok stupanj integracije s ostalim aktivManager paketnim rješenjima što tvrtci omogućava implementaciju jedinstvenog i cjelovitog rješenja

e.Upravljanje projektima omogućava praćenje izvođenja planiranih radnih zadataka (projekata) i uvid u rad svakog zaposlenika kako na projedinom projektu, tako i općenito na svim projektima i time daje uvid u efikasnost i opterećenost svakog zapsolenika.

Prednosti sustava

potpuna prilagođenost potrebama svakog pojedinog korisnika​

podržana višejezičnost i zapis tekstualnih podataka

jednostavna integracija s vanjskim sustavima

aplikacija prati sve radnje pojedinog korisnika (audit trail)

sustav podržava naknadno dodavanje proizvoljnog broja izvješća​

rad u aplikacijama kroz web preglednike

cloud_2

Cloud

hybrid_1

Hybrid

onpremise_1

On premise