aktivAsset

Proces digitalizacije unutar svake tvrtke predstavlja ključni aspekt jednostavnijeg, bržeg i transparentnijeg poslovanja.

Uvođenjem paketnog rješenja aktivAsset korisnici imaju mogućnost digitalnog  vođenja i praćenja cjelokupne dokumentacije o pojedinoj jedinici imovine (pokretnina, nekretnina) na jednom mjestu. Sve jedinice imovine moguće je grupirati u vrste imovine, kao i za svaku pojedinu vrstu imovine definirati koje vrste dokumenata se mogu pratiti o istoj.
 
Uz visok stupanj sigurnosti podataka aktivAsset imovinom predstavlja sustav digitalnog upravljanja dokumentima unutar kojih korisnik ima omogućeno kreiranje i uređivanje dokumenata, zaštićen i siguran pristup dokumentima, verzioniranje dokumenata, kontroliran radni tijek procesa i ovlasti unutar sustava, višerazinsko odobravanje dokumenata, arhiviranje, kolaboraciju, te još mnogo drugih funkcionalnosti.
 
aktivAsset kao dio integrirane Digital governance platforme ujedno pruža osjećaj visoke razine unapređenja procesa te omogućava:
  • dodjelu radnih zadataka zaposlenicima
  • uvid u svu dokumentaciju pojedine jedinice imovine
  • praćenje realizacije postavljenih rokova i ciljeva
  • sljedivost svih promjena u sustavu na nivou pojedinih korisnika ili na nivou dokumenata na kojima se rade izmjene
  • siguran unos i pregled sve dokumentacije vezane uz pojedinu jedinicu imovine (ugovori, zapisnici, izvodci)
  • visok stupanj integracije s ostalim aktivManager programskim rješenjima što tvrtci omogućava implementaciju jedinstvenog i cjelovitog rješenja

Prednosti sustava

potpuna prilagođenost potrebama svakog pojedinog korisnika​

podržana višejezičnost i zapis tekstualnih podataka

jednostavna integracija s vanjskim sustavima

aplikacija prati sve radnje pojedinog korisnika (audit trail)

sustav podržava naknadno dodavanje proizvoljnog broja izvješća​

rad u aplikacijama kroz web preglednike

cloud_2

Cloud

hybrid_1

Hybrid

onpremise_1

On premise