aktivOffice

Proces digitalizacije unutar svake tvrtke predstavlja ključni aspekt jednostavnijeg, bržeg i transparentnijeg poslovanja.

Uvođenjem aktivOffice korisnici imaju mogućnost digitalizacije svih dokumenata koji se zaprimaju u tvrtku, omogućuje indeksiranje podataka s dokumenata za bržu i detaljniju pretragu dokumenata te brzu i efikasnu distribuciju krajnjim korisnicima.

Uz visok stupanj sigurnosti podataka aktivOffice predstavlja sustav elektroničkog uredskog poslovanja unutar kojeg korisnik ima omogućeno kreiranje i uređivanje dokumenata, zaštićen i siguran pristup dokumentima, verzioniranje dokumenata, kontrolirani radni tijek procesa i ovlasti unutar sustava, arhiviranje, otpremu dokumenata, kolaboraciju, te još mnogo drugih funkcionalnosti.

e.Uredsko poslovanje kao dio integralne Digital governance platforme ujedno pruža osjećaj visoke razine unapređenja procesa Uredskog poslovanja te obuhvaća:

 • kreiranje virtualnih dosjea predmeta
 • zaprimanje dokumenata, automatsko dodavanje urudžbenog broja dokumenta te unos ostalih matičnih podataka ključnih za daljnje upravljanje dokumetacijom
 • skeniranje ili uvoz dokumenta, označavanje preporučenih pošiljaka koje u posebnim omotnicama šalju sudovi, državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima 
 • administrativno-tehničku obradu akata
 • sljedivost svih promjena u sustavu na nivou pojedinih korisnika ili na nivou dokumenata na kojima se rade izmjene
 • podrška za enkripciju sadržaja i digitalne potpise
 • automatiziranu opremu dokumenata
 • arhiviranje dokumenata te obavijesti o potrebi za izlučivanjem dokumenata
 • izvještavanje prema unaprijed definiranim predlošcima
 • integracija s drugim sustavima koji se koriste u Vašoj tvrtci
 • visoki stupanj integracije s ostalim aktivManager paketnim rješenjima što tvrtci omogućava implementaciju jedinstvenog i cjelovitog rješenja

Prednosti sustava

potpuna prilagođenost potrebama svakog pojedinog korisnika​

podržana višejezičnost i zapis tekstualnih podataka

jednostavna integracija s vanjskim sustavima

aplikacija prati sve radnje pojedinog korisnika (audit trail)

sustav podržava naknadno dodavanje proizvoljnog broja izvješća​

rad u aplikacijama kroz web preglednike

cloud_2

Cloud

hybrid_1

Hybrid

onpremise_1

On premise