aktivPharma

Proces digitalizacije unutar svake tvrtke predstavlja ključni aspekt jednostavnijeg, bržeg i transparentnijeg poslovanja.

Uvođenjem paketnog rješenja aktivPharma omogućeno je evidentiranje registracijske dokumentacije farmaceutskih proizvoda. Sustav predstavlja centralno mjesto za izradu, čuvanje, praćenje, mijenjanje dokumentacije potrebne za proces registracije određenog medicinskog proizvoda za određeno tržište. Za svaku pojedinu vrstu dokumenta koji je sastavni dio registracije unaprijed su predefinirane forme za unos podataka kao i forme izlaznih dokumenta.

Uz visok stupanj sigurnosti podataka aktivPharma predstavlja sustav digitalnog upravljanja dokumentima unutar kojih Korisnik ima omogućeno kreiranje i uređivanje dokumenata, zaštićen i siguran pristup dokumentima, verzioniranje dokumenata, kontroliran radni tijek procesa i ovlasti unutar sustava, višerazinsko odobravanje dokumenata, arhiviranje, kolaboraciju, te još mnogo drugih funkcionalnosti.

aktivPahrma kao dio integralne Digital governance platforme ujedno pruža osjećaj visoke razine unapređenja procesa te omogućava praćenje pripreme dokumentacije, praćenje svih promjena kao i proces arhiviranja, ali i pretraživanja dokumentacije. Sustav omogućuje raspodjelu zadataka u procesu pripreme dokumentacije na sve zaposlenike pojedine organizacije, praćenje napretka u procesu izrade te mogućnost izvještavanja po svim bitnim kriterijima. Omogućen je i visok stupanj integracije s ostalim aktivManager modulima što tvrtci omogućava implementaciju jedinstvenog i cjelovitog rješenja.

Prednosti sustava

potpuna prilagođenost potrebama svakog pojedinog korisnika​

podržana višejezičnost i zapis tekstualnih podataka

jednostavna integracija s vanjskim sustavima

aplikacija prati sve radnje pojedinog korisnika (audit trail)

sustav podržava naknadno dodavanje proizvoljnog broja izvješća​

rad u aplikacijama kroz web preglednike

cloud_2

Cloud

hybrid_1

Hybrid

onpremise_1

On premise