Platforma aktivManager 5.0

Platforma aktivManager 5.0 je platforma za digitalizaciju poslovnih procesa koja omogućuje holistički pristup digitalizaciji poslovanja.

Tehničke i funkcionalne karakteristike platforme omogućavaju pristup digitalizaciji s razine krovnog pogleda koja obuhvaća cijeli sustav i od „velike slike“ ide prema detaljnim procesima.

Digitalizacija poslovnog procesa se provodi od početka do kraja procesa, bez obzira na prethodnu razinu digitalizacije pojedinih koraka ili potprocesa. Prethodno digitalizirane komponente se ravnopravno uključuju u tijek kompletnog procesa i omogućavaju punu procesnu integraciju sustava.

Workflow Management komponenta platforme omogućava usklađivanje i orkestriranje svih elemenata procesa u skladnu funkcionalnu cjelinu koja podupire kvalitetno odvijanje poslovnih procesa.

Platforma omogućava i potpunu digitalizaciju svih poslovnih procesa koji nisu bili digitalizirani i njihovo uključivanje u integralni poslovni proces. Nad platformom je podržana jednostavna izrada raznovrsnih korisničkih sučelja i implementaciju poslovne logike svih razina kompleksnosti s ciljem podupiranja ciljanih poslovnih aktivnosti unutar podržanog procesa.

Cijeli koncept platforme i poslovnih rješenja koja se nad njom grade orijentiran je na korisnika i njegovu ulogu u procesu. Od sustava kontrole pristupa i ovlaštenja, preko prilagođenog funkcionalnog opsega i razine detalja pristupa podacima, do aktivnosti koje se očekuju da korisnik obavlja u sustavu.

Poslovno rješenje izgrađeno nad platformom se dinamički, funkcionalno i vizualno postavlja u odnosu na to koji korisnik je pristupio sustavu. Time je omogućena krajnja efikasnost rješenja i fokusiranost na trenutni opseg posla korisnika.

Platforma ovim pristupom postiže krajnju transparentnost rada i odvijanja poslovnih procesa unutar organizacije. U svakom trenutku je moguće vidjeti kako se proces odvija, u kojem je statusu pojedina aktivnost, koji su slijedeći koraci i tko je za njih zadužen. Ovo omogućava kontinuirani trend unapređivanja i optimizacije poslovnih procesa.

Otvorena arhitektura platforme omogućava veliku fleksibilnost u integracijama i otvaranju sustava prema različitim korisnicima. Dionici poslovnih procesa mogu putem platforme i rješenja izgrađenih nad njom ravnopravno sudjelovati u svim procesima, ovisno o vlastitoj ulozi u njima, bez obzira bili unutar poslovnog sustava ili kao vanjski korisnik.

Platforma i rješenja koja se nad njom grade su u skladu s najvišim standardima u izradi softverskih rješenja i njihovoj primjeni. Kao standardna funkcionalnost platforme  nudi se mogućnost potpune forenzičke analize tijeka događaja po potrebi, temeljem implementiranih logova aktivnosti i potpunih forenzičkih logova (sistemski i aktivnosti po procesima).

Rješenja po mjeri

Rješenja su prilagođena potrebama svakog pojedinog korisnika.

Paketna rješenja

Standardna ponuda gotovih rješenja i modula

Prednosti platforme

potpuna prilagođenost potrebama svakog pojedinog korisnika​

podržana višejezičnost i zapis tekstualnih podataka

jednostavna integracija s vanjskim sustavima

aplikacija prati sve radnje pojedinog korisnika (audit trail)

sustav podržava naknadno dodavanje proizvoljnog broja izvješća​

rad u aplikacijama kroz web preglednike

cloud_2

Cloud

hybrid_1

Hybrid

onpremise_1

Onpremise